Герб

symbol

Університет 
імені Альфреда Нобеля

(до 2011 року - Дніпропетровський університет
економіки та права)

У синьому щиті золотий нитяний андріївський хрест; у лівому полі - золота планета, по орбіті якої у перев'яз справа розміщено 21 супутник; у правому - три золоті тонкі хвилясті балки; у нижньому - золотий профіль юнака та дівчини.