Наглядова рада з оцінювання професійних компетенцій випускників Університету

Наглядова рада є постійно діючим громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

Наглядова рада сприяє:

– вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;

– ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;

 – залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання наглядової ради:

 – надання допомоги Університету щодо вирішення питань стратегічного розвитку;

підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проектів та наукових та освітніх ініціатив;

експертиза і аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;

оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;

сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;

сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;

встановлення іменних стипендій Наглядової ради;

сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;

– сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної влади і управління, громадських організацій та установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Рада складається із голови, заступника голови, секретаря і членів наглядової ради.

Представляємо членів Наглядової Ради 

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців, голова Наглядової ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Радченко Марина Олегівна, начальник центру кар`єри Університету, секретар Наглядової ради;
 4. Жмуренко Віталій Григорович, президент Дніпровської торгово-промислової палати;
 5. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 6. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 7. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 8. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 9. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 10. Горячев Віктор Костянтинович, начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
 11. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпровської міської організації роботодавців;
 12. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 13. Крючкова Тетяна Миколаївна, заступник директора ліцею нових інформаційних технологій м. Кам’янське, головний редактор економічного путівника «Компас»;
 14. Кузнецова Вікторія Петрівна, директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості;
 15. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 16. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова Спілки менеджерів України;
 17. Проданець Микита Андрійович, директор фірми NIK-SON;
 18. Ракша Олександр Віталійович, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 19. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 20. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 21. Чернявська Валентина Миколаївна директор з персоналу компанії «СТЕКО».

Наглядова рада з оцінювання професійних компетенцій випускників Університету