Ректорат

Ректорат - орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вузу.

СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

ХОЛОД
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, професор

ХОЛОД
Сергій Борисович

Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, доцент

ЗАДОЯ
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

доктор економічних наук, професор

МОМОТ
Володимир Євгенійович

Проректор з міжнародної діяльності

доктор економічних наук, професор

СТЕПАНОВА
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук, професор

ШКУРА
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат економічних наук, доцент

БАРТАШЕВСЬКА
Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат економічних наук, доцент

БЕЗКОМОРНА
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

 

БОЙКО
Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії

Доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

БОЛГАР
Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

доктор економічних наук, доцент

БОНДАРОВИЧ
Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародногоспівробітництва

 

ВАКАРЧУК
Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю

доктор фізико-математич. наук, професор

ВАКУЛИЧ
Марія Михайлівна

Начальник наукового відділу

кандидат економічних наук, доцент

ВОЛКОВА
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

доктор педагогічних наук, професор

ГАВЯДА
Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату комітету з якості академічних стандартів

 

ГЛУХА
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

доктор економічних наук,доцент

ДУБІНСЬКИЙ
Сергій Володимирович

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

кандидат економічних наук, доцент

ЗІНУКОВА
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

кандидат педагогічних наук, доцент

ІЩЕНКО
Тамара Володимирівна

Директор департаменту міжнародного співробітництва

кандидат філологічних наук

КНИШ
Наталія Андріївна

Секретар відповідальний

 

КОЖУШКО
Світлана Павлівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

доктор педагогічних наук, професор

КОСАРЄВ
В
ячеслав Михайлович

Помічник президента з ліцензування та акредитації

кандидат технічних наук, доцент

КРАСОВСЬКА
Олена Юріївна

Керівник міжнародної школи бізнесу IBS

кандидат економічних наук, доцент

КУДРЯВЕЦЬ
Віталій Анатолійович

Начальник центру програмно-інформаційних технологій

 

КУДРЯВЕЦЬ
Тетяна Олександрівна

Керівник контакт-центру

 

КУЯНОВА
Світлана Іванівна

Завідувач аспірантури та докторантури

 

ЛАНОВЯК
Володимир Кузьмич

Начальник департаменту адміністративно-господарської діяльності

 

ЛОТИШ
Ольга Іванівна

Завідувач лікувально-діагностичного центру

 

МАГДІЧ
Аліса Сергіївна

Керівник англомовних програм

кандидат економічних наук, доцент

МІШУСТІНА
Тетяна Сергіївна

Начальник департаменту маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

ОЖИЩЕНКО
Ольга Андріївна

Директор центру міжнародної освіти

кандидаттехнічних наук

ОНИЩЕНКО
Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики

 

ПАВЛОВА
Валентина Андріївна

Завідувач кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доктор економічних наук, професор

ПЕТРОВА
Валентина Миколаївна

Керівник центру консалтингу

кандидат біологічних наук

ПИЛИПЧАК
Людмила Василівна

Завідувач видавництва

 

ПУШКІНА
Олена Вікторівна

Завідувач кафедри права

доктор юридичних наук, професор

РАДЧЕНКО
Марина Олегівна

Начальник центру кар’єри

 

РУБАН
Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

 

СЕВАСТЬЯНОВ
Анатолій Олексійович

Заступник начальникадепартаменту адміністративно-господарської діяльності

 

СМОГОЛЬ
Юлія Юріївна

Юрисконсульт юридичного відділу

 

ТАРАНЕНКО
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
Олег Борисович

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

ТВЕРДОХЛІБ
Артем Ігорович

Начальник центру адміністрації сайтів

 

ЧЕРГІНЕЦЬ
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

 

ЩЕДРОВА
Галина Петрівна

Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

доктор політичних наук, професор

Ректорат