Вчена рада Університету імені Альфреда Нобеля

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Задоя
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Голова вченої ради

доктор економічних наук, професор

Холод
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, професор

Холод
Сергій Борисович

Ректор Університету імені Альфреда Нобеля, заступник голови вченої ради

доктор економічних наук, доцент

Кожушко
Світлана Павлівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки, секретар вченої ради

доктор педагогічних наук, професор

Шкура
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат економічних наук, доцент

Момот
Володимир Євгенійович

Проректор з міжнародної діяльності

доктор економічних наук, професор

Степанова
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,
професор

Безкоморна
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

 

Болгар
Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

доктор економічних наук, доцент

Бондарович

Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм департаменту міжнародного співробітництва

 

Булгак Микола Володимирович

Студент гр. ПС-15-1

 

Вакарчук
Сергій Борисович

Професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

доктор фізико-математичних наук, професор

Войт
Сергій Миколайович

Генеральний директор державного підприємства “Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова”

 

Волкова
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

доктор педагогічних наук, професор

Галаган
Олександр Васильович

Голова Дніпропетровської міської організації роботодавців

 

Глуха
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

доктор
економічних наук,
доцент

Гуцалюк Сергій

Студент гр. МЕВ-17 англ.

 

Зінукова
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

кандидат педагогічних наук, доцент

Колпаков Ілля

Студент гр. МЕВ-17 англ.

 

Косарєв
В
’ячеслав Михайлович

Професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

кандидат технічних наук, доцент

Кузьмінов
Сергій Васильович

Професор кафедри
міжнародних економічних відносин та економічної теорії

доктор економічних наук, професор

Лебідь
Ольга Валеріївна

Докторант кафедри педагогіки та психології

кандидат педагогічних наук

Мішустіна
Тетяна Сергіївна

Начальник департаменту маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

Павлова Валентина Андріївна

Завідувач кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доктор економічних наук, професор

Пушкіна
Олена Вікторівна

Завідувач кафедри права

доктор юридичних наук, професор

Салогуб Дар’я

Студентка гр. ПС-17-2

 

Сапожников
Станіслав Володимирович

Професор кафедри педагогіки та психології

доктор педагогічних наук, професор

Тараненко
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

Тарнопольський
Олег Борисович

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

Татарінов
Вадим Вадимович

Директор КІ Університету імені Альфреда Нобеля

кандидат економічних наук,
доцент

Ткаченко
Володимир Андрійович

Заступник д-ра науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

доктор  економічних наук, професор

Чергінець
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

 

Щедрова
Галина Петрівна

Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

доктор політичних наук, професор


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ УНІВЕРСИТЕТУ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (30.09.2014)

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2018 РІК

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017 РІК

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ на друге півріччя 2016 року

МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАНЬ      

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2015 РІК

 

Вчена рада Університету імені Альфреда Нобеля