I Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»


val252 квітня 2015 року в рамках днів науки у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля кафедрою англійської філології та перекладу була проведена I Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації».

Конференція була спрямована на вирішення актуальних проблем мовознавства та перекладу, сучасних досліджень зарубіжної літератури, педагогіки та методики навчання іноземних мов, а також культурних та соціально-психологічних проблем суспільства.

Програма конференції

В рамках конференції працювали 8 секцій.

Доповіді учасників конференції були присвячені актуальним питанням мовознавства та перекладознавства, проблемам визначення лінгвістичних та літературних термінів, дослідженню нових лінгвістичних феноменів та виявленням їхньої етимології, проведенню паралелей між творами різних країн та визначенню певних особливостей представників різних періодів, методикам викладання іноземної мови у середній та вищий школах, роз’ясненню сучасної політичної ситуації у країні, психологічному підґрунті людської поведінки та способам впливу на свідомість.

Фотопрезентація конференції

Більш того, завдяки участі представників різних країн – Білорусі, Азербайджану, Італії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Данії, Ірландії, Нідерландів, Португалії, Росії та Франції – вдалося провести цікаві дискусії, обговоривши культурні особливості та підходи до наукового процесу. Тим самим, була забезпечена можливість знаходження рішень поставлених проблем в процесі глобалізації.val24

Учасники I Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» відзначили високий науковий та практичний рівень досліджень.

На пленарному засіданні значний інтерес викликали доповіді:

  1. Гальперіна Дарина, студентка 5-го курсу спеціальності «Переклад» – «Mystifications in newspaper headlines and problems of their translation».
  2. Згуровська Яна, студентка 5-го курсу спеціальності «Переклад» – «Le casse-tête linguistique en Belgique» (Лінгвістична головоломка Бельгії).
  3. Пономаренко Світлана, Земляна Діана, студентки 3-го курсу спеціальності «Переклад» – «Schwierigkeiten der übersetzung von phraseologismen» (Труднощі перекладу фразеологізмів).
  4. Педан Ілона, Бондаренко Марина, студенки 3-го курсу спеціальності «Переклад» – «Estereotipos de género en la prensa deportiva española» (Гендерні особливості спортивних видань Іспанії).

На секційних засідання також відзначено переможців.

Секція «Сучасні проблеми мовознавства та перекладу»
Savina K. The valency of the verbs to make and to meet in Business English and classification
Siianovych K. Peculiarities of anthroponyms functioning in English publicistic discourse texts and promblems of their translation
Korota D. Peculiarities of movie titles translation
Furmanchuk V. Use of connotation in modern publicistics

Секція «Проблеми сучасних досліджень зарубіжної літератури»

Афонина В. Проблематика в художественной литературе
Вибла Г. Художні засоби створення образу героя в літературному творі
Лещенко С. Поэтика заглавия как компонент художественной формы литературного произведения
Орел А. Особливості розвитку реалізму у французькій літературі першої половини XIX ст.
Полишко Е. Эстетизм в творчестве Оскара Уайльда
Самойленко В. Художні функції пейзажу
Тімошенко П. Філософські погляди Альбера Камю
Тяпіна Ю. Роман-антиутопія: специфіка жанру
 
Секція «Проблеми навчання іноземних мов. Педагогіка»

Dolgopolova K. The organisation of work with English songs at senior secondary school
Pelenko Ye. Ways of maintaining learners’ motivation in teaching listening to senior secondary school students

Секція «Суспільно-політичні проблеми сьогодення»

Bakurova K. F.W.J. Schelling’s understanding of an artist: the correlation with the concept of performativity
Filimonov V. The third world war: general things

Секція «Іспанська мова»

Rótchenkova A., Marchenko T. El Español como la segunda lengua extranjera: acerca de principios didácticos
Zhornovaya Y., Zaporozhets T. El idioma español y sus dialectos

Секція «Французька мова»

Zelenina D. Le français en couleurs

За результатами конференції опубліковано збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». А також було прийнято рішення продовжити започатковану традицію проведення наукових дискусій у міжнародному форматі.

 

I Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»


1/0