ІІІ Всеукраїнська конференція «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи»


02 квітня 2015 р. відбулася ІІІ Всекураїнська конференція молодих вчених та студентів «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Конференція була організована з ініціативи кафедр педагогіки та психології і прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.

psy1 psy2

Склад організаційного комітету конференції:

  • Холод Борис Іванович – президент Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор економічних наук, професор – голова оргкомітету;
  • Волкова Наталія Павлівна – завідувач кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор педагогічних наук, професор;
  • Тарнопольський Олег Борисович – завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор педагогічних наук, професор, керівник напряму підготовки «Прикладна лінгвістика»;
  • Сапожников Станіслав Володимирович – заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор педагогічних наук, професор кафедри;
  • Кабанова Марина Романівна – доцент кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, кандидат філологічних наук;
  • Манохіна Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля;
  • Ніколаєва Ірина Володимирівна – відповідальний секретар

psy3 psy4

Робота конференції проходила у формі виступів дискусійного характеру.

У роботі конференції взяли участь понад 40 студентів та молодих вчених, які представляли 15 університетів із 11 міст України.

Під час проведення конференції було заслухано 44 доповіді, що стосувалися питань: професійної підготовки учителів, сучасних методів навчання, педагогічної культури та особистісно-професійного розвитку студентів, соціалізації та соціального виховання дітей.

Матеріали конференції було попередньо видано у вигляді збірки. Учасники конференції проявили активність, високий інтерес до питань, які було висвітлено у формі докладів.

Найбільш цікавими доповідями було визнано:

  • Ноженко Ю.М. Щодо особливостей здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї у ДНЗ;
  • Nikitiuk K. The role of autonomous learning in higher education.
  • Сапожникова Д.С. Підготовка майбутніх фахівців економічної спрямованості у контексті сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогіки

ІІІ Всеукраїнська конференція «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи»1/0