ІV Всеукраїнська конференція „Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища”


24 березня 2015 року відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища».

zb1

Організатор конференції – кафедра економіки підприємства та міжнародного бізнесу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Конференцію присвячено аналізу розвитку сучасного бізнесу.
На конференцію представили свої матеріали 58 учасників з 5 областей України, а саме: Cумської, Хмельницької, Запорізької, Донецької, та Дніпропетровської обл.
За матеріалами конференції підготовлено збірник тез в якому представниками різних наукових шкіл і спеціальностей розглянуто широкий спектр актуальних проблем з аналізу конкурентоспроможності підприємств, управління персоналом та аспекти безпеки підприємства, відзначено необхідність вдосконалення теоретичних і методологічних засад забезпечення сталого розвитку підприємств, які мають наукове й прикладне значення в управлінні народним господарством України.

У рамках конференції були обговоренні такі проблеми:
1. Конкурентоспроможність підприємств та організацій: теорія та методологія
2. Актуальні питання управління персоналом в умовах кризи
3. Економічні аспекти безпеки підприємства

На конференції виступили:

Готовець Дмитро (група ЕП-10)– Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи
Перепелиця Яна (група ЕП-10) – Управління персоналом в умовах кризи
Зеленська Вікторія (група ЕП-10зм) – Значення фінансово-економічного аналізу підприємства
Дубінський Сергій Володимирович – доцент кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу – Особенности реформирования медицины в Украине.
Климович Наталя Іванівна – старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу – Вплив інноваційної діяльності підприємства на його конкурентоспроможність
Курінна Ірина Григорівна – старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу – Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості потенціалу підприємства.
Буряк А.А., Рутковский Р.В. - Конкурентоспособность предприятия и организаций

Тези доповідей будуть надруковані у спеціальному збірнику.

 

ІV Всеукраїнська конференція „Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища”


1/0