VІ міжнародна інтернет-конференція «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»


VІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» пройшла 26 березня 2015 р. на кафедрі товарознавства і торговельного підприємництва.

Презентація конференції

cotov1

Передбачено проведення форуму за секціями:

  1. Сучасна торгівля: теорія, практика, перспективи розвитку;
  2. Забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства;
  3. Ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів;
  4. Митна справа як ключова ланка зовнішньоекономічної діяльності;
  5. Товарознавство та експертиза в митній справі;
  6. Проблеми безпечності та якості товарів, послуг.

В конференції взяли участь більше 170 представників 24 навчальних закладів та установ з України, Білорусі, Німеччини, Польщі та Вірменії.

cotov3

Особливістю цьогорічної Інтернет-конференції стало засідання її візуальної секції, участь в якій взяли студенти вишів м. Дніпропетровська: Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Академії митної служби України, Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу, Дніпропетровського монтажного технікуму.

З доповіддю «Захист прав споживачів: точки збігу інтересів професіоналів і клієнтів» виступила Павлова В.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Серед інших доповідачем слід виділити:

Збірник тез конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Учасниками конференції прийнято резюме:

1. Популяризація здорового способу життя і підвищення рівня екологічної свідомості населення та вплив екологічних чинників на якість товарів викликають необхідність розвитку ринку органічної продукції в Україні. Вирішення означених проблем пов’язано з розвитком товарознавчої та аграрної наук, спрямованих на розробку і впровадження у виробництво нових інноваційних підходів, що забезпечує технологічний прорив у всіх сферах національної економіки.

2. Глобалізація сучасної економіки, членство нашої держави в світовій організації торгівлі (СОТ) і формування нових механізмів співпраці з Європейським Союзом впливають як на розвиток економіки країн в цілому, так і на внутрішню економіку України. Це означає зміни принципів, методів господарювання, пріоритетності напрямів діяльності практично у всіх сферах у зв’язку з соціально-економічною значущістю щодо сприяння ефективному економічному розвитку національної економіки і підвищенні рівня розв’язання соціальних завдань. Це викликає необхідність пошуку шляхів удосконалення внутрішніх структур підприємства, досягнення високого рівня їх конкурентоспроможності, що забезпечує стійке функціонування поряд з умінням пристосовуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

3. В умовах збільшення обсягів споживання та насичення ринку продукцією, проблемою для населення залишається надходження в торговельну мережу значної кількості неякісних , фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів. В Україні створена система споживчого законодавства, але вона має бути системною, консолідованою з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями споживачів та потребує постійного удосконалення і цілеспрямованого підходу щодо технічного регулювання як інструменту для захисту прав споживачів.

4. В сучасних умовах, коли суттєвим чинником стає забезпечення нормальної життєдіяльності, здоров’я та безпеки споживання, значна роль належить розвитку інституцій та механізмів, призваних захищати громадян нашої країни. Товарна пропозиція є небезпечною для здоров’я людини, і, відповідно, стає першочерговою державною проблемою. Тому набуття покупцями основ споживчих знань є важливим для попередження можливості омани і одним з засобів збереження здоров’я. Слід вважати справою честі для майбутнього фахівця в сфері підприємництва (комерційна діяльність, товарознавство, торгівля) застосовувати набуті з основних професійно-орієнтованих дисциплін знання для попередження фальсифікації товарів та вилучення неякісної продукції з торгової мережі.

VІ міжнародна інтернет-конференція «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»


1/0