VI Всеукраїнська конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»


1  квітня 2015 р. відбулась VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції» організована кафедрою права  Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
В оргкомітет конференції надійшло  110 тез доповідей.

Доповіді учасників було присвячено актуальним питанням, щодо реформ у правовій системі України в контексті вступу до Європейського  Союзу.

Прозвучали доповіді студентів:

Фото доповідачів

Основною метою конференції є залучення до науково-дослідної роботи талановитих студентів, обговорення актуальних проблем правової системи України.

В рамках конференції було проведено пленарне засідання та секційні засідання зa напрямками:
1.      Цивільне право і процес
2.      Господарське право і процес
3.      Держава та право
4.      Питання міжнародного права
5.      Кримінальне право і процес
6.      Історія розвитку держави і права
7.      Документаційне забезпечення діяльності підприємств

Тези доповідей за матеріалами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції» надруковані у збірнику.

VI Всеукраїнська конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»1/0