Відбулась V Міжнародна конференція «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» на базі кафедри міжнародних фінансів та банківської справи


18 березня 2015 р. відбулась V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки», організована кафедрою міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

vse

Співорганізатори конференції: Cамарський державний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківський національний економічний університет, Житомирський державний технологічний університет.

В оргкомітет конференції надійшло 92 доповіді, представлених науковцями з різних навчальних закладів та організацій України і зарубіжжя.

fin3 

Із вступним словом до учасників конференції звернулась Кузнецова Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, яка зазначила, що розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки потребує нових підходів до вирішення сучасних проблем.

Аспірант кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Микола Андреєнко, що навчається у Щецинському університеті в місті Щецин за програмою «Польський Еразмус для України» як аспірант, виступив в режимі он-лайн з доповіддю на тему «Перспективи розвитку біржової торгівлі аграрною продукцією в Україні» (науковий керівник - д.е.н., проф., зав. кафедри Кузнецова С.А.).

fin5

В роботі взяли участь представники міжнародної наукової спільноти і фахівці-практики України, Росії та Латвії з 25 провідних вищих навчальних закладів, установ, підприємств, серед яких:

 • Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля;
 • Даугавпилський університет;
 • Щецинський університет (Польща, м. Щецин);
 • Бєлгородський державний національний дослідний університет; Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Інститут регіональних досліджень НАН України;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Університет банківської справи Національного банку України;
 • Донецький національний університет;
 • Національний університет державної податкової служби України;
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет;
 • ПВНЗ «Європейський університет»;
 • Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету;
 • Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона;
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Сумський державний університет;
 • Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Ужгородський національний університет;
 • Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка.

oblrozvfinТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ


Доповіді учасників було присвячено дослідженню проблемних питань взаємозв’язку платіжного балансу з показниками грошово-кредитної статистики, політики управління позиковим капіталом підприємства, застосування дискримінантного аналізу у прогнозуванні банкротства підприємства, забезпечення підприємств фінансовими ресурсами, забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві, процесу управління прибутковістю на підприємствах в сучасних умовах економічного розвитку, управління борговими зобов’язаннями підприємств, сучасними проблемами формування інвестиційного портфеля українських підприємств, гібридних організаційних форм функціонування корпорацій на світових ринках, краудфандингу як інструменту інтернет-банкінгу, механізмам управління фінансовою стійкістю банку, причинам виникнення проблемних кредитів у банківській діяльності, перспективам розвитку біржової торгівлі аграрною продукцією в Україні, питанням розробки фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах економічного розвитку, питанням ідентифікації споживчого кошика та споживчого набору в національній економіці, проблемам логістичної інфраструктури регіону – стратегічне питання в умовах хаотично структурованої економіки.

За результатами роботи конференції було прийнято Резолюцію.

Найкращими визнано доповіді:

Оргкомітет V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» дякує учасникам за плідну роботу та бажає подальшого наукового зростання!

Відбулась V Міжнародна конференція «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» на базі кафедри міжнародних фінансів та банківської справи1/0