Всеукраїнська конференція «Ефективний менеджмент у контексті здійснення конкурентних переваг підприємства»


19 березня 2015 року на базі кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля пройшла Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективний менеджмент у контексті здійснення конкурентних переваг підприємства».

Основною метою конференції є активізація науково-дослідної роботи студентів, а також об'єднання і підтримка молодих фахівців, що вивчають актуальні проблеми управлінської діяльності.

Під час роботи конференції заслухано та обговорено доповіді, що охоплювали широке коло проблем сучасного менеджменту, умов їх вирішення в реаліях української економіки на засадах розвитку конкурентних переваг.

Прозвучали наступні доповіді учасників конференції:

1. Бодня Олександра, студентка магістратури спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Проблемы конкурентоспособности ТНК в Украине»

2. Передерій Олександр, студент 3 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Менеджмент во время рецессии»

3. Газарян Артур, студент 3 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Роль менеджера в компании и принятии управленческого решения»

4. Білей Ліана та Кікоть Юлія, студентки 1 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Современная теория портфельных инвестиций»

5. Коваль Ганна, студентка 1 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Элементы кадрового менеджмента»

6. Литвиненко Анастасія, студентка 2 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Экономическая нобелелогия и принципы Болонской декларации»

7. Соломенко Анастасія, студентка 2 курсу напряму підготовки «Менеджмент» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, «Менеджмент знаний»

У обговоренні доповідей взяли участь викладачі вузу, які констатували високий науковий рівень доповідей, відмітити якість підготовлених матеріалів та активну участь студентів в проведеному заході.

За підсумками роботи конференції переможцем була визначена студентка магістратури спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» Бодня Олександра та нагороджена почесною грамотою.

Організатори конференції висловили подяку всім її учасникам та запросити їх до участі в наступних заходах кафедри.

За результатами конференції прийнято РЕЗОЛЮЦІЮ.

Всеукраїнська конференція «Ефективний менеджмент у контексті здійснення конкурентних переваг підприємства»1/0