Проректор із стратегічного розвитку та комунікацій

 mishustina

Мішустіна

Тетяна Сергіївна

тел.0562-31-24-61

вн.тел. 561

E-mail:

dh.market@duan.edu.ua

 

Проректор із стратегічного розвитку та комунікацій, кандидат економічних наук, доцент

Профіль науковця

Науково-педагогічний стаж складає 19 років.

Освіта: Закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури в  2000 році за спеціальністю менеджмент організацій.

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, в 2013 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою: «Конкурентоспроможність торгівельної марки машинобудівного підприємства».

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК №018739 від 17 січня 2014 р.

Присвоєне вчене звання доцент кафедри міжнародного маркетингу Атестат доцента 12ДЦ №046093 протокол № 1/02-Д від 25.02.2016

Автор збірника завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Економічний механізм маркетингу». Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Реклама та рекламна діяльність».

Також є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ «Регіональна економіка».

Має публікації в фахових виданнях та наукових збірниках, приймає активну участь у наукових конференціях.

 

Проректор із стратегічного розвитку та комунікацій