Проректор з наукової діяльності

stepanova

Степанова

Анна
Аркадіївна

тел. (0562)312044

вн.тел. 493

E-mail:
stepanova@duan.edu.ua 

доктор філологічних наук, професор

Профіль науковця

Освіта:

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури»

1998 – Кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру та пафосу у драматургії М.Булгакова».

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія»

Стажування:

2014

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013р.

2011

– Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу». – 25-26 лютого, 2011 р.

2010

– Науково-методичний семінар за участю проф. Л.М.Черноватого, ДУЕП – квітень 2010 р.

2006

– Методичний семінар “Використання електронних ресурсів в процесі навчання англійській мові студентів спеціальності “Переклад” (McMillan, Longman).

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  • «Історія зарубіжної літератури»
  • «Новітня світова культура і література»
  • «Новітні художні тенденції та літературний процесс»

Науково-педагогічний стаж

З 1999 року викладає в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

Є керівником студентських наукових робіт, представлених на конференції «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»

Є заступником головного редактора наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки»

Досвід викладання дисциплін

Розробила і викладає курс «Новітня світова культура і література»

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Має наукові та навчально-методичні розробки.

Проректор з наукової діяльності