Радник президента з міжнародної освіти

taranenko

ТАРАНЕНКО

Ірина Всеволодівна

Тел. (0562)31-20-38

E-mail:
taranenko@duan.edu.ua

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-2697-786X

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи:

  • Католицький університет Льовена (Бельгія);
  • Університет Антверпена (Бельгія);
  • Університет Амстердама (Нідерланди);
  • Університет  Кобленць-Ландау (Німеччина);
  • Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина);
  • Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Активний учасник проектів TEMPUS (1995-1998, 2000-2003, 2007-2009).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Поведінка споживача».

Автор більш 170 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. публікацій в зарубіжних виданнях Review of General Management (Румунія), Journal of Economіc Regulation (Росія), Montenegrin Journal of Economics (Чорногорія) та ін.

Є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України.

Лауреат премії «За видатний внесок у розвиток освіти» міжнародної організації «Civic Education Project» (Проект «Громадянська освіта»).

Є членом редакційної колегії фахових наукових видань, зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, GoogleScholar, РИНЦ.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Є науковим керівником аспірантів, магістрів.

Радник президента з міжнародної освіти