Міністерство закордонних справ України

   Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство освіти і науки України

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна)

 Дніпропетровський університет імені

Альфреда Нобеля (Україна)

за підтримки лауреатів Нобелівської премії

 

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ КОНГРЕС
«МИРОТВОРЧА І ПРОСВІТНИЦЬКА МІСІЯ НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ
В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ»

Дніпро, 20 - 24 вересня 2016 р.

Підсумкова декларація

За останні роки значно прискорилась та набула революційного характеру зміна світового порядку. Інституційні перетворення, що накопичувалися з початку епохи глобалізації, загострили міжнаціональні, міжконфесійні та міжцивілізаційні конфлікти. Кількісне зростання невирішених соціально-політичних проблем на рівні особистостей, спільнот, людства в цілому вимагає фундаментального,якісного перетворення не тільки повоєнної системи міжнародних відносин, а й усієї парадигми соціально-економічного прогресу.

Широке розмаїття культур, економічних моделей розвитку, соціально-психологічних особливостей народів вимагає поважного ставлення до них з боку світової спільноти. Будь-яке нехтування ними може викликати загрози миру та безпеці. Однак наукові принципи, включаючи наукову етику, є спільними для інтелектуалів усіх континентів. Тому саме наука має стати тим підґрунтям, на якому виросте інституціональний базис майбутнього. Особлива роль у цьому процесі належить світовим авторитетам у сфері науки та громадської діяльності – лауреатам Нобелівської премії.

Не витримала перевірку часом ідея, що розвиток культурних, бізнесових, особистих контактів на рівні низових інституційних одиниць (підприємств, домогосподарств, окремих осіб) ліквідує усі можливі міжнародні конфлікти. Виявилося, що культурна і мовна спорідненість народів не гарантують безконфліктності відносин. У той же час, взаємна повага до національних відмінностей значною мірою згладжує протиріччя як між державами, так і між окремими особами. Тому підтримка культурно-етнічного різноманіття сучасного світу слід вважати фактором, що сприяє миру.

Фундаментальної трансформації потребує ставлення до технічного прогресу у сфері виробництва знарядь війни. Нажаль, розрахунок на те, що оснастивши армії руйнівними засобами небаченої доти потужності вдасться переконати політиків та військових відмовитися від ведення бойових дій, також виявився марним. У зв’язку з цим, Конгрес закликає усіх учених усвідомити свою особисту відповідальність перед людством і обмежити свої зусилля у розробці летальних озброєнь.

Конгрес декларує необхідність та доцільність розробки наукоємної моделі суспільного розвитку. Удосконалення старих та поява нових методів ведення війни, у тому числі використання агресивного впливу на громадську думку інших держав, визначає зростання ролі суспільних наук у суто прикладному плані – для розробки конкретних інструментів захисту соціально-психологічної сфери існування людства від цілеспрямованого руйнування.

Визнаючи кризу підходу, заснованого на пошуку балансу інтересів з державами, що сповідують застарілі принципи регіонального домінування та прагнуть поширити сферу свого впливу за рахунок сусідніх держав, учасники Конгресу бачать можливе рішення у формуванні науково обґрунтованої, внутрішньо несуперечливої візії майбутнього. Усвідомлюючи неприпустимість будь-якого диктату при створенні цієї візії, Конгрес вважає доцільним підтримати ініціативу Університету імені Альфреда Нобеля у започаткуванні конкурсної розробки проекту нової світобудови.

Відзначаючи об’єктивні перепони та консерватизм політиків старої формації, Конгрес наголошує, що створення нової, менш конфліктної світобудови має відбуватися через проактивну політику взаємодії молоді з існуючими політичними інститутами. Молодіжний рух, який було ініційовано студентською радою Університету імені Альфреда Нобеля, дав змогу молоді особисто долучитися до миротворчої діяльності і відчути себе частиною великої позитивної сили яка зможе реально змінити наш світ на краще.

Єднаймося заради світової стабільності!